لایسنس Splunk Phantom

شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند توانایی ارائه مشاوره و راه اندازی راهکارهای Splunk  وکلیه ماژول های این سرویس ائم از Vmware, Exchange , Phantom , Enterprise Security  را دارا می باشد، جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید