ماژول Enterprise Security SIEM

ماژول ES سرویس اسپلانک

ماژول SIEM سرویس اسپلانک

جهت خرید ، مشاوره و نصب راه اندازی با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.