برسی پلتفرم Rapid7 Insight و 6 قابلیت اصلی

پلتفرم Rapid7 Insight یا InsightVM چیست و چه کاربردی دارد؟   مقدمه در سال 2015 پلتفرم Rapid7 Insight یا  InsightVMشروع … ادامه خواندن برسی پلتفرم Rapid7 Insight و 6 قابلیت اصلی