لایسنس سیسکو پرایم Cisco Prime
دسامبر 23, 2017
جلوگیری از خطرات باج افزارها و بد افزارهای ایمیلی با استفاده از Cisco ESA
ژانویه 16, 2018

لایسنس اپ اسکن آی بی ام AppScan IBM

نرم افزار AppScan IBM

این نرم افزار به شما کمک میکند تا تمامیه نرم افزار های خود را اسکن و توسط یک گزارش دقیق آنها را تحلیل نمایید تا بدین صورت از گسترش بد افزار ها در نرم افزار های ناشناخته جلو گیری نمایید

IBM Security AppScan Enterprise

Mitigate application security risk, strengthen application security program management initiatives and achieve regulatory compliance.

IBM Security AppScan Source

Lower costs and reduce risk exposure by identifying vulnerabilities early in the development cycle.

IBM Security AppScan Standard

Reduce the likelihood of web application attacks and data breaches by automating application vulnerability testing.