جولای 20, 2021

پیاده سازی راهکار های SOC

جولای 20, 2021

مانیتورینگ

جولای 20, 2021

راهکارهای امنیت ایمیل سرور

جولای 20, 2021

سرویس میل Exchange Server

جولای 20, 2021

Skype for Business

جولای 20, 2021

سیسکو WebEx

جولای 19, 2021

آشنایی با راهکارهای VOIP

جولای 19, 2021

VMware vSphere

جولای 6, 2021

لایسنس نرم افزار امنیت میل سیسکو ESAV C600v 1Year

لایسنس یک ساله نرم افزار افزایش امنیت میل سرور سیسکو ESA C690X این لایسنس سیسکو