تأثیر امنیتی HTTPS
ژانویه 24, 2021
5 روند نوظهور در امنیت سایبری
ژانویه 24, 2021

استراتژی اتوماسیون امنیتی شما چیست؟ ذهن آگاه یا بی فکر؟

بسیاری به طور فعال اتوماسیون را ارزیابی می کنند. در فضای مدیریت سیاست های امنیتی شبکه خودکار کردن کارهای تکراری و دستی در گردش کار بسیار مهم است. این یک روش کارآمدتر برای انجام کارها است. این اقدام باعث می شود خطاهای انسانی بسیار کمتر شود و به سازمان ها کمک می کند تا هزینه ها را کاهش دهند به همین دلیل است که اتخاذ سیاست اتوماسیون توسط شرکت به سرعت تسریع می شود. در این رویکرد اتخاد استراتژی اتوماسیون امنیتی مناسب نیز بسیار مهم است.

برای مطالعه درباره فایروال سیسکو کلیک کنید

خودکار سازی کنیم یا خودکار نکنیم؟

تعیین استراتژی اتوماسیون امنیتی در کار بسیار مهم است. به عنوان مثال اتوماسیون به روزرسانی پیکربندی فایروال بسیار ساده است اما قوانین کنترل دسترسی حاکم بر اینکه چه کسی و چه چیزی باید به کدام منابع شبکه دسترسی داشته باشد ساده نیست. شبکه های سازمانی به این موارد پیچیده و پویا تبدیل شده اند که برای مدیریت ریسک و اطمینان از امنیت و انطباق مداوم باید در سراسر فایروال ها ، برنامه ها ، پایگاه داده ها ، مراکز داده و … اداره شوند.

متأسفانه امروزه بسیاری از فروشندگان فقط به دو مزیت اتوماسیون یعنی سهولت انجام کارها و بهینه سازی هزینه توجه دارند. هیچ فروشنده ای در مورد هزینه های پنهان اتوماسیون برنامه ریزی نشده و پیامدهای عظیم مالی از نظر عدم انطباق و نقض امنیت داده صحبت نمی کند.

رویکرد سیسکو در زمینه اتوماسیون سیاست های امنیتی از طریق آگاهی و توجه ، ایجاد سطح مسئولیت ، هوشمندی و کنترل در فرآیند اتوماسیون بوده است. sisco زمینه درخواست های دسترسی را فراهم می کند تا به مدیران سیستم و مهندسان شبکه کمک کند تا تغییرات را با آینده نگری دقیق تعیین و اجرا کنند. تغییری که به بهترین وجه تجارت را بدون معرفی ریسک جدید امکان پذیر می کند و هنگامی که روزانه با هزاران درخواست تغییر مواجه می شوید بسیار مهم می شود. سیسکو جریان کاری هوشمند و خودکار را به گونه ای ارائه می دهد که به مدیران امنیتی کمک می کند تغییرات صحیح را با دقت کامل انجام دهند.

یک مطالعه CSO 2018 نشان داد که 69٪ از شرکت های مورد بررسی ، اجباری برای تعهدات رانندگی و 88٪ از شرکت ها 1 میلیون دلار یا بیشتر برای انطباق با GDPR هزینه کرده اند. استبداد پیروی از قوانین هرگز نیرومندتر نبوده و این برای تعیین استراتژی اتوماسیون امنیتی موثر است. تحقق اهداف انطباق به این معنی است که اتوماسیون باید خطرات مرتبط با هر یک از سیستم عامل های رایانه در شبکه را در نظر بگیرد و همچنین تجزیه و تحلیل پیش بینی را برای هر تغییر مهم سیاست که در حال اجرا است در خود داشته باشد.

استفاده از اتوماسیون فراتر از مرزهای شناخته شده

ما به عنوان رهبر بازار و مبتکر در مدیریت سیاست های امنیت شبکه معیار اتوماسیون را تعیین می کنیم و آن را فراتر از محدوده فعلی خود قرار می دهیم تا اطمینان حاصل شود که مشتریان ما کاملاً با رعایت انطباق و امنیت خودکار می شوند .

رویکرد ما تغییر پارادایم در اتوماسیون سیاست را نشان می دهد زیرا با نیازها و علائم ذینفعان اصلی امنیت شرکت SecOps ، دولت ، ریسک و انطباق (GRC) و DevOps مطابقت دارد. موتور گردش کار مبتنی بر استانداردهای ما در هر مرحله از فرآیند تغییر ، تعیین استراتژی اتوماسیون امنیتی و تجزیه و تحلیل را انجام می دهد و اطمینان حاصل می کند که مهندسان قادر به طراحی و تأیید تغییر سریع هستند.

اگر این کار به خوبی انجام شود اتوماسیون معاملات عظیمی را حس می کند و به وعده های خود مبنی بر سازگاری ، بهینه سازی هزینه ، دید مداوم ، ارزیابی و مدیریت موثر مشخصات امنیت ریسک سازمان و کاهش خطر فعال می پردازد.