نوامبر 29, 2017

لایسنس نرم افزار امنیت وب سیسکو S600v 1Year

این لایسنس سیسکو با اعتبار یک سال مخصوص نرم افزار افزایش امنیت وب
دسامبر 3, 2017

لایسنس دستگاه امنیت وب سیسکو S690X 1Year

این لایسنس سیسکو با اعتبار یک سال برای استفاده در دستگاه
دسامبر 3, 2017

لایسنس نرم افزار امنیت وب سیسکو S600v 1Year

این لایسنس سیسکو با اعتبار یک سال مخصوص نرم افزار افزایش
اکتبر 23, 2019

لایسنس سیسکو WSA

شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند توانایی ارائه مشاوره و راه اندازی راهکارهای Cisco WSA را