دسامبر 23, 2017

لایسنس سیسکو پرایم Cisco Prime

cisco prime یک نرم افزار مانیتورینگ مخصوص دستگاه های سیسکو است
نوامبر 29, 2019

آشنایی با نرم افزار سیسکو پرایم Cisco Prime

زیرساخت سیسکو Prime زیرساخت سیسکو Prime یک ابزار مدیریت شبکه است که از مدیریت چرخه