نوامبر 29, 2017

لایسنس امنیت روتر سیسکو L-SL-39-SEC-K9

Security PAK License Router Cisco  L-SL-39-SEC-K9  Cisco 3900 Route License-L-SL-39-SEC-K9 Security E-Delivery PAK for Cisco 3900
نوامبر 29, 2017

لایسنس ویس روتر سیسکو L-SL-39-UC-K9

سری 1900، 2900 و 3900 روتر های سیسکو، نسل دوم روتر های سیسکو
نوامبر 30, 2017

لایسنس ویس روتر سیسکو L-SL-29-UC-K9

IOS 15 علی رقم IOS 12.4 که دارای چندین نسخه بود، تنها یک نسخه
دسامبر 3, 2017

لایسنس ویس روتر سیسکو L-SL-39-UC-K9

سری 1900، 2900 و 3900 روتر های سیسکو، نسل دوم روتر های
دسامبر 3, 2017

لایسنس ویس روتر سیسکو L-SL-29-UC-K9

IOS 15 علی رقم IOS 12.4 که دارای چندین نسخه بود، تنها یک
دسامبر 3, 2017

لایسنس دیتا روتر سیسکو L-SL-39-DATA-K9

Cisco 3900 Router License - SL-39-DATA-K9= Data
دسامبر 3, 2017

لایسنس امنیت روتر سیسکو L-SL-39-SEC-K9

Cisco 3900 Route License-L-SL-39-SEC-K9 Security
دسامبر 3, 2017

لایسنس دیتا روتر سیسکو 1900 L-SL-19-DATA-K9

Purchase new, refurbished, and used L-SL-19-DATA-K9
دسامبر 3, 2017

لایسنس دیتا روتر سیسکو L-SL-29-DATA-K9

این لایسنس های مادام العمر بوده و پس از گذشت مدت زمان