نوامبر 27, 2019

آشنایی با نرم افزار Cisco Stealthwatch

Cisco Stealwatch شبکه سازمانی، امروزه پیچیده‌تر و توزیع شده‌تر از گذشته است. چالش‌های امنیتی جدید،
نوامبر 30, 2019

Cisco Stealthwatch چیست؟

Stealthwatch سیسکو و بهینه‌سازی SIEM با ادغام Stealthwatch و استقرار SIEM خود، در زمان و