دسامبر 3, 2017

لایسنس سوئیچ شبکه سیسکو L-C3560X-48-L-E

سوئیچ های 3750-E/3560-E و 3750-X/3560-X دارای IOS Universal
دسامبر 23, 2017

لایسنس سوییچ نکسوس سیسکو Cisco Nexus

جهت تهیه لایسنس های سوئیچ های سری نکسوس شرکت سیسکو
دسامبر 23, 2017

لایسنس سان سوییچ سیسکو Cisco MDS Switch

جهت تهیه لایسنس های اورجینال سوئیچ های SAN سیسکو