نوامبر 29, 2017

لایسنس نرم افزار امنیت سازمانی اسپلانک 1GB 1Day

این لایسنس اسپلانک دارای یک سال اعتبار بوده و به صورت حجمی
دسامبر 3, 2017

لایسنس نرم افزار امنیت سازمانی اسپلانک 1GB 1Day

این لایسنس اسپلانک دارای یک سال اعتبار بوده و به صورت حجمی
مارس 12, 2018

بررسی راهکارهای تحلیل Splunk Enterprise

الزامات SIEM در سرویس اسپلانک اکنون که درون مایه راهکارهای تحلیلی SIEM بیان شد. شش
فوریه 15, 2020

لایسنس دائمی Splunk

لایسنس حجمی بصورت دائمی و مدت دار اسپلانک : جهت خرید ، مشاوره و نصب