سپتامبر 8, 2020

لایسنس Nessus

لایسنس نرم افزار  Nessus vulnerability scanner:   Nessus Professional  ( استانداردی برای سنجش آسیب پذیری )
نوامبر 4, 2020

فروش لایسنس Nessus Professional

Nessus Professional  ( استانداردی برای سنجش آسیب پذیری ) منابع کم ، وقت محدود ،
ژانویه 10, 2021

اسکنر Nessus بهترین روش برای مسائل مشترک

در حالی که اسکنر Nessus یک پلتفرم اسکن بسیار رایج است اما در هنگام تکمیل
ژانویه 11, 2021

معرفی اسکنر آسیب پذیری Nessus

اسکنر آسیب پذیری Nessus یکی از بهترین اسکنرهای آسیب پذیری است که در هنگام ارزیابی
جولای 6, 2021

آشنایی با قابلیت نرم افزار Nessus Professional