لایسنس Acunetix 360
دسامبر 20, 2020
لایسنس Xen Desktop
دسامبر 21, 2020

لایسنس Citrix XenApp

ما به شما افتخار میکنیم

شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند توانایی ارائه لایسنس معتبر ، طراحی و پیاده سازی Citrix XenApp را دارد، جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید

هم اکنون با ما تماس بگیرید
شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند توانایی ارائه لایسنس معتبر ، طراحی و پیاده سازی Citrix XenApp را دارد، جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید