مشاوره و فروش لایسنس تمامی محصولات ManageEngine
جولای 6, 2021
VMware vSphere
جولای 19, 2021

چالش های امنیت ابری در سال 2020

بدون هیچ تردیدی ارائه دهندگان فضای ابری استفاده از برنامه ها و خدمات را بیش از هر زمان دیگری ساده کرده اند اما این سادگی در استفاده باعث افزایش خطرات و تهدیدات امنیتی نیز می گردد. در ادامه با ما باشید با چالش های امنیت ابری در سال 2020 .

رشد فضای ابری بیش از توانایی ایمن سازی آن است

استقرار خدمات تجاری در فضای ابری باعث تسریع در توانایی در تأمین امنیت کافی به موقع نشده است و پیچیدگی فزاینده و مقیاس محض محیط ابرهای ترکیبی به سرعت افزایش یافته اند که بسیاری از ظرایف و جنبه های پیکربندی امنیتی در این فرآیند نادیده گرفته می شوند. تیم های IT و امنیتی برای جلوگیری از شکاف ها و چالش های امنیت ابری باید با یکدیگر همکاری بهتری داشته باشند.

پیچیدگی باعث می شود که متخصصان امنیتی همگام با رشد ابر نباشند

با افزایش استفاده از فضای ابری نیاز به وضوح بهتر در مورد افرادی که مسئول امنیت هستند افزایش می یابد. یک رابطه معکوس بین پیچیدگی و دید وجود دارد که احتمال تغییر شکل نادرست را افزایش می دهد. به نوبه خود تنظیمات نادرست احتمال خرابی در انطباق را افزایش می دهد.

پیچیدگی فضای ابری به این دلیل پدیدار می شود که پیکربندی آن به طور خودکار به پیکربندی خط مشی فایروال پیوند نمی خورد. پیکربندی ابر عمومی و پیکربندی دیوار آتش هر دو مجوزهای مربوط به داده ها و برنامه ها و فعالیت کاربر را تعیین می کنند اما به عنوان دو فعالیت جداگانه رفتار می شوند. با این حال درست مانند فایروال ها، موارد ابر عمومی نیز قوانین بی استفاده و اضافی را جمع می کنند. از آنجا که چندین فضای ابری به زیرساخت ها و پیچیدگی ها متصل می شوند این قوانین روی هم انباشته می شوند و باعث درگیری و ایجاد شکاف های امنیتی می شوند.

از دست رفتن اطلاعات منجر به تغییر شکل نادرست می شود

عدم همسویی بین پیکربندی فضای ابری و سیاست کلی امنیتی اتفاق می افتد زیرا مردم به یک زبان صحبت نمی کنند.

کاربران تجاری به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اعتماد دارند تا تمام امنیت اساسی را پنهان کنند و همه ارائه دهندگان ابر امنیت را به همان شیوه انجام دهند اما در واقعیت این گونه نیست.

ارتباطات ضعیف استرس بیشتری را به بار تیم امنیتی اضافه می کند زیرا آنها نمی توانند تمام اطلاعات مورد نیاز را بدست آورند. از آنها خواسته می شود برنامه های کاربردی را در زمان های کوتاه بدون مشخص کردن چگونگی امنیت برنامه ها فعال کنند بنابراین با عجله سیاست های امنیتی ایجاد می کنند که امیدوارند بتواند نیازهای تجارت را تأمین کند. اما اگرچه این سیاست ها براساس اطلاعات موجود در آن زمان ممکن است بهترین باشند اما به دلیل کامل نبودن اطلاعاتی که براساس آنها ساخته شده بودند اما بهترین نیستند. اطلاعات از دست رفته منجر به پیکربندی نادرستی می شود که موجب از بین رفتن انطباق می شود و درهای هکرها را با استفاده از ابزارهای خودکار برای جستجوی اینترنت در این نوع آسیب پذیری باز می کند.

هم ترازی و توانمند سازی و اتوماسیون ضروری است

از آنجا که هر فضای ابری به طور متفاوتی پیکربندی شده است یا در هنگام تصویب هر نمونه جدید ، متخصصان امنیتی باید در جریان باشند یا کاربران تجاری باید از دانش لازم برای استقرار ایمن این برنامه ها برخوردار شوند. این گزینه ها هر کدام به عملکردهای انسانی بستگی دارد که می دانیم ناسازگار و ناقص هستند.

یک رویکرد قابل اعتمادتر و جامع تر ایجاد درک روشنی از مسئولیت کدام یک از فعالیت های امنیتی از همان ابتدای فرایند با استفاده خودکار از اجرای سیاست امنیت جهانی در بیشترین حد ممکن است. هر استقرار باید با یک دستورالعمل سیاست متمرکز هدایت شود که بهترین عملکرد را برای اجرای امنیت ابر فراهم می کند.

چگونه قابلیت مشاهده امکان مدیریت امن ابر را فراهم می کند

یکی دیگر از چالش های امنیت ابری تلاش های امنیتی در این شرکت ترکیبی باید بر این باشد که بدانند محل قرارگیری داده ها چه کسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد و چه کنترل هایی برای کنترل این دسترسی وجود دارد.

برای خرید فایروال و انجام کلیه خدمات امنیتی می توانید به سایت پایه ریزان فن آوری هوشمند مراجعه کنید.