لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-TAC-1Y
دسامبر 2, 2017
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-URL-1Y
دسامبر 3, 2017

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-TAM-1Y

Firewall License Cisco L-ASA5506-TAM-1Y

فایروال نرم افزار یا سخت افزاری در تجهیزات شبکه است كه در قسمت دروازه ( Gateway) قرار گرفته و منابع درون شبكه را از دسترسی غیر مجاز خارجی محافظت می كند و دارای لایسنس های مخصوص به خود هستند که جهت فعالیت های امنیتی ارائه داده می شوند. لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-TAM-1Y از مدت اعتبار یک ساله برخوردار است و یک فعال کننده جهت فایروال های سخت افزاری سیسکو می باشد.

مشخصات فنی لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-TAM-1Y :

  • Product Name: ASA5506 FirePOWER IPS and Amp 1-Year Subscription
  • Manufacturer Part Number: L-ASA5506-TAM-1Y
  • Cisco Firewall License Type: Hardware Licensing
  • License Type: Subscription License
  • License Validation Period: 1 Year
  • License Quantity: 1 Appliance
  • Product Supported: Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services – security appliance
  • Software Name: ASA with FirePOWER Services IPS and URL Filtering