لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAM-1Y
دسامبر 2, 2017
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5515-URL-1Y
دسامبر 2, 2017

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5525-TAC-1Y

Firewall License Cisco L-ASA5525-TAC-1Y

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5525-TAC-1Y یک لایسنس نرم افزاری است که مخصوص فایروال های سخت افزاری بوده و به مدت یک سال برای یک دستگاه اعتبار دارد. فایروال نرم افزار یا سخت افزاری در تجهیزات شبکه است كه در قسمت دروازه ( Gateway) قرار گرفته و منابع درون شبكه را از دسترسی غیر مجاز خارجی محافظت می كند و دارای لایسنس های مخصوص به خود هستند که جهت فعالیت های امنیتی ارائه داده می شوند.

مشخصات فنی لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5525-TAC-1Y :

  • Cisco Firewall License Name: ASA5525 FirePOWER IPS 1-Year Subscription
  • Part Number: L-ASA5525-TAC-1Y
  • Product Type: Software Licensing
  • License Type: Subscription License
  • License Validation Period: 1 Year
  • License Quantity: 1 Appliance
  • Software Name: ASA with FirePOWER Services IPS and URL Filtering