لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-URL-1Y
دسامبر 2, 2017
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAM-1Y
دسامبر 2, 2017

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAMC-1Y

Firewall License Cisco L-ASA5555-TAMC-1Y

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAMC-1Y یک لایسنس نرم افزاری است و مدت اعتبار آن 1 ساله میباشد. فایروال یک سیستم امنیتی درتجهیزات شبکه است که با هدف محافظت شبکه یک سازمان در مقابل تهدیدهای خارجی طراحی شده است. فایروال ها حفاظت لازم در مقابل مهاجمان خارجی ایجاد و یک لایه و یا پوسته حفاظتی پیرامون کامپیوتر و یا شبکه را در مقابل کد های مخرب و یا ترافیک غیر ضروری اینترنت، ارائه می نمایند.

مشخصات فنی لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5555-TAMC-1Y :

  • Product Name: ASA5555 FirePOWER IPS Amp and URL 1-Year
  • Cisco Firewall License Part Number: L-ASA5555-TAMC-1Y
  • Product Type: Software Licensing
  • License Type: Subscription License
  • License Validation Period: 1 Year
  • License Quantity: 1 Appliance
  • Software Name: ASA with FirePOWER Services IPS, Advanced Malware Protection and URL Filtering