لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-60-TAM-1Y
دسامبر 3, 2017
لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-60-TA-1Y
دسامبر 3, 2017

لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-60-TAC-1Y

Firewall License Cisco L-ASA5585-60-TAC-1Y

فایروال نرم افزار یا سخت افزاری در تجهیزات شبکه است كه در قسمت دروازه ( Gateway) قرار گرفته و منابع درون شبكه را از دسترسی غیر مجاز خارجی محافظت می كند و دارای لایسنس های مخصوص به خود هستند که جهت فعالیت های امنیتی ارائه داده می شوند. لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5506-TAM-1Y از مدت اعتبار یک ساله برخوردار است و یک فعال کننده جهت فایروال های سخت افزاری سیسکو می باشد.

مشخصات فنی لایسنس فایروال سیسکو L-ASA5585-60-TAC-1Y :

  • Cisco Firewall License Name:  ASA5585-60 FirePOWER IPS, Apps and URL 1YR Subscription
  • Part Number: L-ASA5585-60-TAC-1Y
  • License Type: Subscription License
  • License Validation Period: 1 Year
  • License Quantity: 1 Appliance