خانه برچسب نوشته ها استاندارد IPv4
تکنولوژی

آشنای کامل با استاندارد IPv4 مشکلات اصلی آن

در عصر مدرن ارتباطات و فناوری اطلاعات، استفاده از شبکه‌های کامپیوتری به عنوان یکی از مؤلفه‌های حیاتی و بنیادین تبدیل شده است. در همین راستا، استانداردهای شبکه به عنوان مجموعه‌ای از قوانین، پروتکل‌ها، و دستورالعمل‌ها عمل می‌کنند که هدف آنها تعیین چگونگی طراحی، پیاده‌سازی، و مدیریت شبکه‌ها و