خانه برچسب نوشته ها استاندارد IPv6
شبکه تکنولوژی

تحلیل و بررسی تاثیر استفاده از استاندارد IPv6 بر روی شبکه

در دنیای پر از تکنولوژی امروزی، استفاده از شبکه‌های ارتباطی از جمله اساسی‌ترین عناصر برای انتقال اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد جامعه و صنایع مختلف محسوب می‌شود. برای تضمین عملکرد صحیح و امنیت این شبکه‌ها، نیاز به استفاده از استانداردهای مشخص و جامعی وجود دارد. در دهه‌های اخیر، افزایش نمایی