خانه برچسب نوشته ها اینترنت اشیاء
شبکه

اینترنت اشیاء به عنوان یک شبکه جهانی از رایانه

اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی از رایانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، امکان ارتباط و تبادل اطلاعات بین افراد و سازمان‌ها در سراسر جهان را فراهم می‌کند. با پیشرفت فناوری و افزایش تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت، مفهوم اینترنت اشیاء نیز به وجود آمده است. اینترنت اشیا (IoT) یک فناوری است که به