خانه برچسب نوشته ها تکنولوژی NAT
شبکه

عملکرد تکنولوژی NAT و کاربردهای آن در شبکه‌های مدرن

آی‌ پی، شناسه‌ی خاص وسایل متصل به شبکه است که برای دسترسی به آن‌ها در شبکه‌های کوچک خانگی و بزرگ اینترنت استفاده می‌شود. آدرس آی‌ پی، عبارتی عددی ۳۲ بیتی است که به ۴ عدد تقسیم می‌شود و هر عدد ۰ تا ۲۵۵ را شامل می‌شود. با توجه به افزایش شبکه‌های خانگی و تجاری، نشانی‌های […]