خانه برچسب نوشته ها شبکه SAN
شبکه تکنولوژی

شبکه SAN راهکاری پیشرفته برای ذخیره‌سازی داده‌های شبکه

ذخیره سازی اطلاعات، یکی از مهمترین جوانب فناوری اطلاعات است. در حالی که حجم داده‌ها روز به روز بیشتر می‌شود، نیاز به یک شبکه تخصصی و پرسرعت برای ذخیره سازی و به اشتراک گذاری اطلاعات افزایش می‌یابد. شبکه SAN، با دسترسی سریع به دستگاه‌های ذخیره‌سازی، یک شبکه تخصصی و پرسرعت را فراهم می‌کند. با