خانه برچسب نوشته ها فایروال Fortigate
امنیت شبکه

آشنایی با فایروال Fortigate (فورتی گیت) و نحوه استفاده از آن

با تبدیل شدن کسب و کارها به عصر جدیدی اینترنت، نیاز امنیت برای هر عرصه به مراتب افزایش پیدا کرده است. همچنین، افراد سودجو از این فرصت استفاده می‌کنند تا با استفاده از روش‌های رایج در شبکه، امنیت یک بخشی از وبسایت‌ها را به خطر بیاندازند. در همین راستا،  فایروال‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای