خانه برچسب نوشته ها فیبر نوری
شبکه تکنولوژی

آشنایی با فیبر نوری و اثر آن در فناوری ارتباطات آینده

در قرون اخیر، استفاده از نور برای انتقال اطلاعات برای اولین بار تجربه شد. اما موانعی مانند گرد و خاک، دود، برف، باران و مه باعث مشکلاتی در انتشار اطلاعات نوری در جو شد. به همین دلیل، ایده استفاده از لوله و کانال برای هدایت نور مطرح شده است. در این روش، نور با استفاده […]