خانه برچسب نوشته ها پروتکل ARP
تکنولوژی شبکه

پروتکل ARP به عنوان تشخیص دهنده آدرس MAC از طریق IP

در دنیای ارتباطات شبکه، پروتکل شبکه مجموعه‌ای از قوانین و روش‌های است که برای انتقال داده‌ها و ارتباط بین دستگاه‌های شبکه استفاده می‌شود. این پروتکل‌ها باعث ایجاد یک ساختار منظم و قابل پیش‌بینی در شبکه می‌شوند که به تبادل داده‌ها بین دستگاه‌ها کمک می‌کند و به همین دلیل آنها بسیار مهم هستند.