خانه برچسب نوشته ها پروتکل SSH
تکنولوژی شبکه

مدیریت سرور با پروتکل SSH و به عنوان یک از راه‌های امن و مطمئن

با رشد هرچه بیشتر شبکه‌های کامپیوتری، مدیریت بیشتر دستگاه‌ها از فیزیکی جداشده و از راه دور امکان پذیر خواهد بود. همانطور که در مقاله سرورها توضیح دادیم که می‌توانند برای ما چقدر اهمیت داشته باشند، از طرفی مدیریت کردن سرورها بحث جدای خواهد بود. مدیریت سرورها به چند طریق امکان پذیر می‌باشد که