خانه برچسب نوشته ها پروتکل Telnet
شبکه تکنولوژی

پروتکل Telnet راهنمایی برای دسترسی از راه دور

پروتکل‌ها در شبکه‌های کامپیوتری، نقش حیاتی در ارتباط و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها دارند. هر پروتکل، قوانین و مقررات خود را برای ارتباط و تبادل اطلاعات تعیین می‌کند و برای برقراری ارتباط بین دستگاه‌ها، از پروتکل‌های مختلف استفاده می‌شود. پروتکل Telnet یکی از پروتکل‌های شبکه است که برای ارتباط