خانه برچسب نوشته ها Data Loss
امنیت تکنولوژی

خطرات فقدان داده‌ها یا Data Loss به یک کسب و کار

در بیشتر مواقع داده‌ها به عنوان یک هویت سازمانی یا فردی شناخته می‌شوند که نگهداری از آن بسیار مهم می‌باشد. این بدان معناست که از بین رفتن این اطلاعات منجر به نابودی و خسارات زیادی در پی خواهد داشت. به همین دلیل، ذخیره سازی و مدیریت داده‌ها به صورت صحیح و موثر، از اهمیت بسیاری […]