خانه برچسب نوشته ها QoS
تکنولوژی

راهنمای کامل برای بهبود کیفیت خدمات یا QoS

همیشه اهمیت استفاده از نوع بکارگیری شبکه و خروجی از آن اهمیت بسیار بالای را داشته است. در همین راستا، ترافیک شبکه و مفهوم QoS (کیفیت خدمات) دو عامل بسیار حیاتی در مدیریت و عملکرد شبکه‌های ارتباطی مدرن می‌باشند. ترافیک شبکه به مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات ارسالی و دریافتی در یک شبکه اشاره دارد