افراد، تجهیزات و داده ها را ایمن می کنیم تا بتوانید پیشرفت کنید.

راهکارها و لایسنس ManageEngine

SIEM

راهکارها و پیاده سازی SIEM

Nessus

مشاوره و پیاده سازی

لایسنس های سیسکو

Cisco Email

راه‌اندازی و لایسنس ایمیل سیسکو

محصولات محبوب

لیست پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین محصولات پایه‌ریزان

در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت

بهترین قیمت ممکن

در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت

بهترین قیمت ممکن

در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت

بهترین قیمت ممکن

لایسنس وایرلس

در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت

بهترین قیمت ممکن

در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت

بهترین قیمت ممکن

در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت

بهترین قیمت ممکن

لایسنس Tenable

در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت

بهترین قیمت ممکن

لایسنس Splunk

در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت

بهترین قیمت ممکن

مشتریانی که به پایه‌ریزان اعتماد کرده‌اند