پایه ریزان فناوری هوشمند

شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند در سال ۱۳۹۱ با همکاری تعدادی از متخصصین فناوری اطلاعات کشور تاسیس شد. این شرکت با اتکا به دانش و تجربه گسترده، افتخار همکاری و ارائه خدمات متعدد تخصصی و نوین فناوری اطلاعات را به مشتریان ارجمند خود دارد.
این مجموعه پاسخی است به نیاز موسسات و سازمان ها و شرکت های بزرگ و متوسط کشور در زمینه خدمات تخصصی، سرویس‌ها و زیرساخت‌های شبکه و ارتباطات یکپارچه. ما ضمن بررسی و عارضه‌یابی دقیق ساختار موجود، با تحلیل و مدلسازی، راهکارهای راهبردی و کارآمد را جهت افزایش توانمندی سازمان‌ها فراهم می آوریم.
شرکت پایه ریزان فناوری وشمند، خدمات خود که شامل ارائه مشاوره، پیاده سازی، تحلیل و برنامه ریزی زیر ساخت شبکه، امنیت و سایر سرویس‌های شبکه‌ای می باشد را با تکیه بر تخصص، دانش فنی و تجربیات کارشناسان خود که دارای مدارک بین المللی و سال ها تجربه در امر مشاوره و آموزش در حوزه ITکشور هستند، ارائه می نماید.