امنیت, splunk

آشنایی با ماژول SIEM و UBA

آشنایی با ماژول SIEM و UBA
رای بدهید

آشنایی با ماژول SIEM و UBA سرویس Splunk

Machine-Data تولید شده یکی از رو به رشدترین و پیچیده ترین زمینه‌های big data است. یکی از ارزشمندترین این داده‌ها که شامل اطلاعات ثبت شده از تراکنش های کاربران، رفتار مشتریان، رفتار ابزارها، تهدیدات امنیتی، فعالیت‌های فریبکارانه و … است. Splunk این اطلاعات را بدون توجه به نوع کسب وکار به اطلاعات ارزشمندی تبدیل می‌کند و این مطلب به عنوان اطلاعات عملیاتی هوشمند شناخته می شوند. Splunk Enterprise به تحلیل و پایش machine data از منابع مختلف پرداخته و اطلاعات عملیاتی هوشمند، به منظور بهینه سازی IT، امنیت و عملکرد کسب وکار، ارایه می دهد. با وجود قابلیت‌هایی چون تحلیل‌های بصری، machine learning، open APIs و بسته های نرم افزاری، Splunk Enterprise بستری انعطاف پذیر و قابل توسعه از سطح تمرکز بر یک رخداد خاص تا تحلیل‌های گسترده شرکت‌های بزرگ، ارایه می‌دهد.

آشنایی با ماژول SIEM و UBA و سرویس Splunk

آشنایی با ماژول SIEM و UBA و سرویس Splunk

Splunk Enterprise:

• تجمیع و تقسیم بندی وقایع ثبت شده و machine data از منابع مختلف
• توانایی جستجو، تحلیل و پایش قدرتمند در سراسر سازمان
• ارایه اکوسیستمی از برنامه‌های مبتنی بر Splunk، راهکاری جامع به منظور تحلیل‌های امنیتی، IT Ops و کسب وکار ارایه می‌دهد.
• امکان استقرار به عنوان یک سرویس ابری و محلی
سیستم هوشمند عملیاتی امکان درک رخدادهایی که در سراسر سیستم IT و زیرساخت سازمانی اتفاق افتاده، را می‌دهد؛ بنابراین می‌توان تصمیمات آگاهانه‌ای در برخورد با این رخدادها اتخاذ کرد. بستر Splunk پایه ای برای همه محصولات این شرکت، راهکارهای premium، برنامه ها و add-ons است.

Splunk Enterprise

Splunk Enterprise

Splunk به عنوان SIEM

امروزه راهکارهای امنیتی Splunk نه تنها به یک اصل برای SIEM تبدیل شده است، بلکه قابلیت‌هایی مانند تحلیل‌های امنیتی، درک کامل فضای شبکه به منظور یاری تیم‌های امنیتی در اتخاذ تصمیمات سریع تر و دقیق تر، را ارایه می‌دهد. Splunk گزینه‌های مختلفی برای سازمان‌ها به منظور استقرار SIEM و یا انتقال به SIEM مدرن معرفی می‌کند و همچنین گزینه‌های مختلفی از جمله استقرار محلی، ابری و هیبریدی را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.
مشتریان با استفاده از Splunk Enterprise و Splunk Cloud نیازهای پایه SIEM خود را رفع می‌کنند. Splunk Enterprise و Splunk Cloud هسته مرکزی بستر Splunk را تشکیل می‌دهند که قابلیت‌هایی چون تجمیع، فهرست کردن، جستجو، ارایه گزارش و یا CLM را فراهم می آورند. اغلب مشتریان سرویس‌های امنیتی Splunk از Splunk Enterprise و یا Splunk Cloud به منظور ایجاد جستجوهای بهنگام، همبستگی اطلاعات و داشبوردهایی برای دریافت SIEM پایه، استفاده می‌کنند. Splunk راهکارهای premium چون Splunk ES که قابلیت پشتیبانی از SIEM پیشرفته با داشبوردهای آماده استفاده، برقراری ارتباط جستجوها و ارایه گزارش، را دارد.

امکان اجرای Splunk ES در بستر Splunk Enterprise، Splunk Cloud و یا هر دو وجود دارد.

علاوه بر این Splunk ES حاوی قابلیت‌های بررسی رخدادها و گردش کار، دریافت اطلاعات از 3rd party هوشمند مقابله با تهدیدات، به منظور ایجاد قوانین همبستگی پیش ساخته و هشدارهای لازم است. همچنین بیش از 300 نرم افزار امنیتی در بستر Splunk با جستجوها، گزارش‌ها و سیستم‌های بصری پیش ساخته به منظور ارایه به فروشندگان 3rd party امنیتی، وجود دارد. این برنامه‌ها، قابلیت‌ها و افزونه‌ها شامل پایش امنیتی، NGFW ، سیستم‌های پیشرفته مقابله با تهدیدات و … هستند که موجب افزایش پوشش امنیتی ارایه شده توسط Splunk و سایر 3rd party ارایه دهنده سرویس امنیتی شده است. همچنین Splunk ES یک SIEM مبتنی بر تحلیل است که از پنج چارچوب مجزا تشکیل شده است که امکان اجرای مجزای هر یک به منظور تامین دامنه وسیعی از الزامات امنیتی شامل compliance، امنیت نرم افزارها، مدیریت رخدادها، شناسایی پیشرفته تهدیدات، پایش لحظه ای و … وجود دارد. یک بستر SIEM مبتنی بر تحلیل machine learning، شناسایی رویدادهای غیر معمول و همبستگی مبتنی بر قوانین را در یک راهکار امنیتی تحلیلی ادغام می‌کند. Splunk E امکان بررسی بصری ارتباطات میان رخدادها در هر زمان و به اشتراک گذاری جزئیات حملات چند مرحله ای را فراهم می‌کند. همچنین این بستر امکان پایش و ارایه گزارش‌های لحظه‌ای از حملات و سایر فعالیت های غیر معمول را در اختیار سازمان ها قرار می‌دهد. با استفاده از چنین تجزیه و تحلیل پیشرفته ای، مشتریان قادر به شناسایی سریع حملات و پاسخ مناسب در سراسر اکوسیستم امنیتی، خواهند بود.
Splunk ES به عنوان بخشی از یک پروژه امنیتی عظیم تر است که قابلیت CLM را در Splunk Enterprise و UBA پیشرفته به وسیله Splunk UBA ارایه می‌دهد.

چه عواملی Splunk را به عنوان SIEM مطرح می کند؟

• نرم افزار Splunk می تواند به عنوان SOC برای سازمان ها با هر ابعاد کاری (کوچک، متوسط و بزرگ) مورد استفاده قرار گیرد.
• پشتیبانی کامل از عملیات امنیت اطلاعات شامل ارزیابی وضعیت، پایش، هشدار و برخورد با رخدادها، CSIRT ، تحلیل نقض تعهدات، واکنش مناسب و بررسی ارتباط رخدادها
• SIEM قابلیت OOTB را داشته و بسیاری از موارد امنیتی آن حتی بدون نیاز به نصب قابل استفاده هستند.
• تشخیص تهدیدات شناخته شده و ناشناس، بررسی تهدیدات، تعیین compliance و استفاده از تحلیل امنیتی پیشرفته به منظور درک جزئیات
• بستر یکپارچه امنیتی هوشمند مبتنی بر big data
• استفاده از جستجوهای Ad hoc به منظور تحلیل پیشرفته هر گونه نقض تعهدات و قوانین
• قابلیت استقرار محلی، ابری و هیبریدی

Splunk UBA

Splunk UBA یک راهکار مبتنی بر machine learning است که به ارایه رویکردی به منظور شناسایی تهدیدات ناشناخته و رفتار غیر معمول در سطح کاربران، ابزارهای endpoint و نرم افزارها می‌پردازد. این راهکار نه تنها بر پاسخگوی تهدیدات خارجی است بلکه پاسخگوی تهدیدات داخلی نیز خواهد بود. الگوریتم های machine learning نتایج عملی به همراه رتبه بندی ریسک و نگهداری شواهد ارایه می‌دهد، این قابلیت‌ها امکان واکنش و پاسخ سریع تحلیلگران SOC را نشان می‌دهند. علاوه بر موارد این پایه و اساسی برای تحلیلگران امنیتی به منظور بررسی فعال رفتارهای غیر معمول فراهم می‌کنند.

Splunk UBA در یک نگاه

• ارتقا قابلیت ردیابی و شناسایی با استفاده از چارچوب رفتار محور، هدفمند و machine learning قابل تنظیم که شامل الگوریتم‌های کنترل نشده است.
• ارتقا قابلیت UEBA تحلیلگران SOC با استفاده از اتصال صدها رفتار غیر معمول و ارایه آن به عنوان یک تهدید مستقل
• بهبود وضعیت با استفاده از پیش بینی تهدیدات طی یک حمله چند مرحله‌ای
• تجمیع دو سویه با استفاده از Splunk Enterprise برای دریافت اطلاعات و همبستگی داده‌ها و بکارگیری Splunk ES به منظور ارزیابی و بررسی رخدادها و پاسخ خودکار

آرایه بستر هوشمند امنیتی توسط InfoTeK و Splunk به منظور استفاده در بخش عمومی

بسیاری از سازمان ها به منظور نظارت، بررسی و پاسخگویی تهدیدات به نرم افزار SIEM وابسته هستند؛ لیکن در برخی از نمایندگی‌های دولت امریکا، SIEM مسئولیت خود را به درستی ایفا نکرده‌اند و SIEM سنتی آنها از نوع HP ArcSight قادر به تامین کلیه انتظارات نبوده است. این موسسه از InfoTeK که از شرکت‌های پیشرو در زمینه امنیت سایبری است، خواستار مشارکت در ارایه راهکاری به منظور جایگزینی SIEM سنتی خود شده است. از زمان توسعه بستر Splunk

مشتریان از مزایای زیر بهره مند شدند:
• متوقف کردن بی درنگ حملات
• کاهش 75 هزینه استقرار و پشتیبانی SIEM
• کاهش ابزارهای مورد نیاز، از جمله سیستم های جمع آوری اطلاعات ثبت شده و راهکارهای مرتبط با endpoint

این موسسه با استفاده از Splunk Enterprise و Splunk ESیک SIEM مبتنی بر تحلیل به منظور ارایه سیستم هوشمند عملیاتی با قیمت مناسب، فراهم کرده است. InfoTeK نرم افزار Splunk را در مدت یک هفته برای این موسسه مستقر کرد. پس از شروع به کار، نرم افزار ارزش هزینه صرف شده را به اثبات رساند. تیم های IT قادر به جستجوی سریع رخدادهای امنیتی و متوقف ساختن بردارهای حملات هدفمند شده‌اند.
Jonathan Fair، مدیر ارشد بخش مهندسی امنیت شرکت InfoTeK اظهار کرد:” فرآیندی که با صرف ساعت ها و روزها و با استفاده از ابزارهای چندگانه سایر محصولات انجام می‌شد، اکنون با استفاده از این ابزار در عرض چند ثانیه، دقیقه و یا ساعت توسط Splunk انجام می‌شود. مشتری ما پیش از خریداری کامل محصول از بازده سرمایه گذاری خود بهره مند شدند، زیرا به شکل موفقیت-آمیزی حمله ای را که قادر به تخریب کامل شبکه بود، بدین وسیله متوقف کرد.”

بستر هوشمند امنیتی توسط InfoTeK و Splunk

بستر هوشمند امنیتی توسط InfoTeK و Splunk

هزینه کرد بیش از 900 هزار دلار کابینه و ادارت دولتی امریکا به منظور نگهداری نرم افزارهای قدیمی

شهروندان ادعا می‌کنند نهادهای دولتی نه تنها پول مالیات دهندگان را به شکل عاقلانه‌ای خرج کنند، بلکه تمام تلاش خود را برای اطمینان از اجرای صحیح عملیات و ارایه موثر سرویس‌ها، داشته باشند. یکی از ادارات بزرگ دولتی امریکا، قبلا از HP ArcSight که ابزاری کند و پر هزینه به منظور مدیریت رخدادها است، استفاده می‌کرد، از طرف دیگر این ابزار پاسخگوی نیازهای سازمان مذکور نبود.
این سازمان با جایگزینی Splunk Enterprise به عنوان بستر تامین کننده امنیت، از مزایای زیر بهره مند شد:

• صرفه جویی 900،000 دلاری در هزینه های نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها
• بهبود قابلیت های امنیتی شامل شناسایی، پاسخگویی و بازیابی
• کاهش زمان تحقیقات امنیتی از چندین ساعت به چند دقیقه
رویکرد امنیتی فعالانه
Margulies و تیم او مسئولیت SOC این سازمان را بر عهده دارند که شامل 40 تحلیلگر است که از Splunk Enterprise به منظور بررسی رخدادهای امنیتی استفاده می کنند و همچنین تیم IT که به این نرم افزار به منظور عیب یابی و ارایه گزارش وابسته است. به علاوه مشتریان شامل کارکنانی است که وظیفه تضمین مطابقت این سازمان با قوانین و استانداردهای امنیتی را بر عهده دارند.

محافظت از اعتبار برند و امنیت اطلاعات Heartland Automotive توسط بستر Splunk

dba Jiffy Lube یکی از بزرگترین دارندگان حق امتیاز خرده فروشی روغن در امریکا است. Heartland Automotive به منظور حفاظت از نام تجاری و منابع مهم خود یعنی اطلاعات، نیازمند یک زیر ساخت امنیت سایبری است. این تولیدکننده از زمان استقرار Splunk ES و Splunk UBA به عنوان بستر یکپارچه SIEM از مزایای زیر بهره مند شده است:
• تنها در مدت سه هفته اهداف این ارزش گذاری با اجرای SIEM به منظور تامین امنیت در مقابل تهدیدات داخلی مشخص شد.
• بستری به منظور اعمال نوآوری‌های جدید با هزینه مالکیت 25 درصد کمتر از سیستم امنیتی پیشین
• تحقیقات امنیتی بهنگام و حفاظت در مقابله با تهدیدات داخلی
اغلب پیاده سازی SIEM پیچیده است، زیرا سازمان های بزرگ منابع اطلاعاتی زیادی دارند و هفته‌ها برای تنظیم هشدارهای لازم زمان نیاز است. با توجه به اظهارات Alams، تیم سرویس امنیتی Splunk کلیه مراحل شناسایی منابع اطلاعاتی شرکت، طراحی SIEM و پیکربندی هشدارها را بدون هیچ کم وکاستی انجام داد. Chidi Alams، رئیس فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات شرکت Heartland Automotive اظهار می دارد: “زمان مهمترین عامل ارزش گذاری است. ما سیستم SIEM و تشخیص تهدیدات داخلی را که به طور معمول سه ماه زمان نیاز دارد در کمتر از سه هفته راه اندازی کردیم. سرپرست اداره مالی و دیگر اعضای تیم مدیریت ارشد شرکت، تحت تاثیر سرعت اجرا و استقرار قرار گرفتند.”

مساله بازگشت سرمایه در Splunk

راهکارهای SIEM تحلیلی، اغلب از منظر قیمت از منظر سرمایه گذاران مورد انتقاد قرار می‌گیرد، لیکن این هزینه‌ها تنها هزینه‌های اولیه هستند و بازده سرمایه گذاری به سرعت قابل مشاهده است. اهمیت این هزینه های بالای راهکارهای مبتنی بر تحلیل، هنگامی آشکار خواهد شد که سازمان، قربانی یک تهدید و یا باج افزاری شود. بنابراین بازده سریع سرمایه در محافظت فعال شبکه در مقابله با حملات داخلی و خارجی قابل مشاهده است لیکن این مساله تنها زمینه بازگشت سرمایه گذاری در SIEM نیست. راهکارهای SIEM مبتنی بر تحلیل، پاسخگوی رخدادهای معمول امنیتی حوزه IT همچون compliance، کلاهبرداری، شناسایی سرقت و سوءاستفاده از اطلاعات، سرویس‌های اطلاعاتی هوشمند، ارایه نرم افزارها و تحلیل‌های حوزه کسب وکار نیز هستند.
با توجه به اینکه تیم‌های امنیتی به صورت هماهنگ با سایر بخش‌های IT کار می‌کنند، قابلیت پایش و نظارت مرکزی بر کلیه رخدادهای سراسر شبکه نقش مهمی در بازگشت سرمایه خواهد داشت. بهترین راه برای درک بازده سرمایه گذاری (ROI) راهکارهای SIEM مبتنی بر تحلیل، بهره گیری از تجربیات سایر کاربران این سیستم است.

آینده SIEM

تکنولوژی‌های SIEM مختلفی موجود است و در این راهنما تنها به بیان تفاوت‌های میان صورت سنتی و راهکارهای مدرن مبتنی بر تحلیل پرداخته شده است. SIEM مبتنی بر تحلیل، رویکردی روشن در برابر بازار آتی محصولات امنیتی قرار می‍‌دهد. این راهکارهای مدرن امنیتی، روشی مطمئن در مقابله با تهدیدات شامل شناسایی، بازیابی، ارایه هشدار، گزارش compliance است و هم زمان بازده بالای سرمایه گذاری را نیز تضمین می‌کند. راهکاری مبتنی بر SIEM تحلیلی، در حال انطباق خود با سرعت روزافزون رشد تهدیدات هستند تا همواره یک گام پیش تر از تهدیدات بوده و بتوانند امنیت شبکه ها را تامین کنند.

شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند توانایی ارائه مشاوره و راه اندازی راهکارهای Splunk را دارد، جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید

تماس-پایه ریزان

در صورت تمایل به مشاوره رایگان و استفاده از خدمات پایه ریزان فناوری هوشمند می توانید با کارشناسان مجرب ما تماس بگیرید و محصول مورد نیاز خود را با قیمت رقابتی و ضمانت شرکتی دریافت کنید ضمن این که تیم متخصص پایه ریزان با پشتیبانی قوی در کنار شما خواهد بود.

جهت مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.

02188546549

02188742123

info@pfh.co.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × دو =