لایسنس Nessus

لایسنس نرم افزار  Nessus vulnerability scanner:

 

 

شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند توانایی ارائه لایسنس معتبر ، طراحی و پیاده سازی نرم افزار Nessus را دارد، جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید